Realisatie Viking Film en Theater

Projectnaam

Realisatie MIMIK Film & Theater

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

31 december 2020

Website: mimik

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater en een restaurant.

Besluitvorming

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Het gebouw is sinds begin september 2020  in gebruik als filmtheater door de stichting Mimik.

De aannemer is bezig met het wegwerken van een lijst met restpunten die nog verwerkt moeten worden. Daarnaast looptpen er nog een aantal discussies over de hoogte van het bedrag van een aantal meerwerkposten. En er loopt een discussie met aannemer over de verrekening van de kosten van de uitloop van de werkzaamheden van de aannemer ten gevolge van de maatregelen tegen corona. Zodra hier meer overbekend is zal het college de raad hierover informeren.  

Eind augustus 2020 zijn er geluidsmetingen metingen gedaan naar de “prestaties” van het gebouw. De metingen laten zien dat de geluidsisolatie op orde is.   

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Na de besluitvorming van de raad april 2019 over het extra krediet van € 4 miljoen wordt het project conform de financiële kaders uitgevoerd.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

  • Initieel €10.058.000;
  • Fundering €1.500.000;
  • Tegenvallers juli ’17 €828.000;
  • Luchtkanalen januari ’18 €1.226.000;
  • Rentebaten NV €472.000;
  • Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000
Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?

Nee

Deze rapportage behelst alleen het aspect van de bouw van het filmtheater. Over het onderwerp exploitatie wordt vanuit het programma Cultuur gerapporteerd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Zie verder risicoanalyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.

Het risicomanagement behoeft permanent aandacht. Met het vorderen van de bouw conform planning neemt het risicoprofiel ook langzaam af. In de maart 2020 stak de coronacrisis de kop op. Over de hierdoor uitgelopen planning en de verrekening van de kosten is nog overleg gaande met de aannemer.   

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. Het gebouw is in gebruik genomen.  

Afwijking totaalplanning?

Nee

Hier wordt bedoeld dat er geen afwijkingen zijn van de begroting t.a.v. de budgetten die reeds door de raad zijn vrij gegeven.

Communicatie

Communicatie

Behoeft aandacht

De communicatie met de buurt is verschoven van de bouwactiviteiten naar de inrichting van de openbare ruimte (behoort strikt genomen niet tot het project bouw Viking). Hier speelt met name de aanleg van een fietspad voor of achter de muur en de situering fietsklemmen. Dit laatste gebeurt door het uitvoeren van 3 testfases waarbij de klemmen op verschillende plaatsen staan. Door Corona ontvangt Mimik beperkt bezoek (en dus beperkte fietsparkeerdruk) , zodat de testfase is uitgesteld.  

Overige informatie