Jaarverslaglegging 2020

Terugblikken op een jaar in teken van coronapandemie

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Een jaar dat voor velen getekend werd door ziekte en verlies. Voor zorgmedewerkers was het een jaar van ongekend hard aanpoten. Voor veel bedrijven een jaar vol tegenslag. En voor veel van onze inwoners een jaar van gemis van contact en onzekerheid. Tegelijkertijd was het ook een jaar vol veerkracht en waardering, sociale verbondenheid en doorzettingskracht. Ook voor ons als gemeente was het een uitzonderlijk jaar en financieel gezien omgeven door onzekerheid.   

Mede dankzij financiële steun vanuit het Rijk, heeft de gemeente Deventer goed kunnen doorwerken en de diverse extra taken als gevolg van corona, zoals bijvoorbeeld de Tozo, kunnen uitvoeren. De jaarrekening van 2020 sluit af met een positief resultaat, na alle verrekeningen zoals budgetoverhevelingen, van €9 miljoen. Dit bedrag is eenmalig. Het positieve resultaat wordt betrokken bij de Voorjaarsnota.

Terugblikkend op 2020 kunnen we stellen dat de pandemie zijn sporen trekt als het gaat om gezondheid en sectoren zoals cultuur, detailhandel, horeca, toerisme en evenementen. Tegelijkertijd deden andere sectoren het goed en toonde onze gemeente zich vitaal en veerkrachtig. Het aantal inwoners groeide naar 101.227. Op het A1 bedrijvenpark Deventer werden ruim 14 hectare verkocht voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Het aantal bedrijven steeg vorig jaar met 7% tot ruim 9600. Vooral de bouwsector liet een forse groei zien. Ondanks de stikstofbeperkingen werden 316 nieuwe woningen opgeleverd voor de vele woningzoekenden in onze gemeente. Vanuit de bijstand werden ondanks corona toch nog ruim 320 mensen aan werk geholpen en het aantal inwoners dat een bijstandsuitkering nodig had steeg met 4%, in lijn met het landelijke beeld.

De gemeentefinanciën laten een onderbesteding zien in het sociaal domein die het directe gevolg is van corona. Er is bijvoorbeeld veel minder uitgegeven aan bijzondere bijstand, Wmo-activiteiten, -hulpmiddelen, maar ook aan vervoer voor Wmo en jeugd. Ruim 1500 zzp’ers ontvingen van de gemeente een Tozo-uitkering. De gemeente kon de uitvoering efficiënt organiseren, onder meer door eigen medewerkers van andere afdelingen in te zetten.

In 2020 is tegelijkertijd volop geïnvesteerd in grote en kleine projecten: In de geluidswal bij de A1 in Bathmen; in sportvoorzieningen zoals nieuwe kleedkamers, verlichting en kunstgras; in de renovatie van de Oranjebuurt; in woningbouwprojecten; in de renovatie van de schoolgebouwen in de Vijfhoek; in de binnenstad zoals de vernieuwing van de Keizerstraat en uitbreiding van fietsenstallingen; in het Vogeleiland; in de aanleg van het westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark; in de renovatie van verouderde bedrijventerreinen; in wegen- en fietspadenonderhoud.

Zoals bij de Kaderbrief al is aangegeven, is de toekomst onzeker als het gaat om de bijdrage vanuit het Rijk. Tegelijkertijd voel je overal het ongeduld om na de coronapandemie de handen uit de mouwen te steken. Het college heeft vertrouwen in de toekomst van Deventer en stelt voor te blijven investeren.

Liesbeth Grijsen
Wethouder Financiën