Voortgang alle doelstellingen
139
27
8
7
2
Realisatie totale lasten(bedragen x €1.000) € 416.153 Verschil met begroting na wijziging € 3.312
Realisatie totale baten(bedragen x €1.000) € 433.478 Verschil met begroting na wijziging € -12.494