Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de Internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.

Toegankelijkheidsverklaring

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op basis van de resultaten voeren wij de verbeteringen uit. De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring . In de afbeelding hieronder ziet u wat de huidige status is van de toegankelijkheid van deze website.

Contact

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl  of telefonisch op nummer 14 0570 .

Het toegankelijkheidslabel van Het geld van Deventer. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.