3
0
0
0
0
5
1
3
0
0
Realisatie lasten (bedragen x €1.000) € 41.271 Verschil € -16.187

416.153

0,0 %

Realisatie Baten (bedragen x €1.000) € 42.218 Verschil € -16.187

433.478

0,0 %

Het programma richt zich op de begeleiding en uitvoering van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om waardecreatie, waarbij het maatschappelijke effect van de gebiedsontwikkeling centraal staat. Dit maatschappelijk effect wegen we af tegen de financiële investering in een gebiedsontwikkeling. Daarbij opereren we situationeel, dat wil zeggen de gemeentelijke rol van geval tot geval beoordelend en inspelend op de situatie.

Dit doen wij vooral door het realiseren van ruimtelijke uitbreidings- en herstructurerings projecten. Wij nemen deel of regisseren in netwerkverbanden, stimuleren en faciliteren marktpartijen en laten los wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Wanneer (niet)-commerciele partijen een ontwikkeling die wij noodzakelijk vinden niet oppakken of onvoldoende waardecreatie opleveren gaan wij zelf actief of in samenwerking gronden en panden (strategisch) aankopen, ontwikkelen en verkopen of beheren.

Meer informatie