Documentnaam

Bestandsgrootte

Openen

Bijlage 01 - Onvoorzien

116 kb

Bijlage 1

Bijlage 02 - Staat van Incidentele baten en lasten

601 kb

Bijlage 2

Bijlage 03 - Nadere specificatie algemene dekkingsmiddelen

117 kb

Bijlage 3

Bijlage 04 - Sisa verantwoordingsinformatie

557 kb

Bijlage 4

Bijlage 05 - IMG

78 kb

Bijlage 5

Bijlage 06 - Resultaatbestemming via reserves

244 kb

Bijlage 6

Bijlage 07 - Staat van Reserve

173 kb

Bijlage 7

Bijlage 08 - Algemene toelichting reserves

132 kb

Bijlage 8

Bijlage 09 - Staat van voorzieningen

124 kb

Bijlage 9

Bijlage 10 - Algemene toelichting voorzieningen

107 kb

Bijlage 10

Bijlage 11a - Verloopoverzicht overlopende activa

126 kb

Bijlage 11a

Bijlage 11b - Verloopoverzicht overlopende passiva

102 kb

Bijlage 11b

Bijlage 12 - Dynamische kredieten

196 kb

Bijlage 12

Bijlage 13 - Gewaarborgde geldleningen

213 kb

Bijlage 13

Bijlage 14 - Taakveldenmatrix

349 kb

Bijlage 14

Bijlage 15 - Standenregister reserves

264 kb

Bijlage 15

Bijlage 16 - Budgetoverhevelingen

408 kb

Bijlage 16

Bijlage 17 - Boekwerk Jaarverslag 2020

3.280 kb

Bijlage 17

Bijlage 18 - Boekwerk Jaarrekening 2020

3.564 kb

Bijlage 18