De resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste komen respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma de rente, die wordt toegevoegd aan de reserves opgenomen.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Lasten/Baten

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Toevoegingen rente aan reserves

321

334

334

0

Stortingen in reserves

Lasten

10.852

18.680

34.716

-16.036

Puttingen uit reserves

Baten

13.673

32.716

37.781

-5.065

Saldo

2.500

13.702

2.731

10.971

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves .