Evenals de afgelopen jaren schrijft Deventer zwarte cijfers. Na alle verrekeningen, zoals budgetoverhevelingen, bedraagt het saldo €9,0 miljoen voordelig. In de 3e kwartaalrapportage 2020 was nog uitgegaan van een voordeel van €1,5 miljoen. In het 4e kwartaal was de prognose een voordelig resultaat van €8,432. Bij de 1e kwartaalrapportage 2021 is dit resultaat bijgesteld naar €8,359.

Het voordelig saldo wordt conform het gestelde in de 4e kwartaalrapportage gestort in de generieke weerstandsreserve.
Vanuit financieel perspectief is 2020 een bijzonder jaar geweest. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad.

Meer informatie